HRUBÁ STAVBA

Naše stavební firma se zabývá pouze výstavbou hrubé stavby (nikoli výstavbou domů na klíč), výhradně z materiálu VELOX. Pro Vaši představu, zde uvádíme realizaci hrubé stavby RD včetně kalkulace. Vzhledem k nestálým a neustále se zvyšujícím cenám stavebního materiálu je kalkulace pouze orientační pro platné ceny v roce 2022. DOBA VÝSTAVBY JE PŘIBLIŽNĚ 40 PRACOVNÍCH DNŮ.

CO VŠE OBSAHUJE HRUBÁ STAVBA

 • Sejmutí ornice (ornice zůstane na pozemku investora)
 • Vytyčení stavby a základových pasů geodetem, hloubení pasů (zemina zůstane na pozemku investora)
 • Pokládka zemnícího pásku pro hromosvod a elektro, prostupy pro ležatou kanalizaci
 • Beton C16/20 a betonáž základových pasů
 • Bednění nadzemních základových konstrukcí s tepelnou izolací tl.100mm, tepelná izolace 600 mm pod upravený terén
 • Pokládka vodorovné kanalizace, prostupy pro přípojky vody,elektra a plynu
 • Zásyp ,hutnění,pokládky kari sítě, beton C16/20 a betonáž základové desky
 • Dodávka a montáž izolace proti vodě a radonu pod nosné konstrukce VELOX
 • Nosné obvodové stěny na tepelný odpor R = 5,45 m²K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m²K s celkovou tloušťkou 400 mm.
 • Překlady, průvlaky, věnce
 • Vnitřní nosné stěny tloušťky 220 mm, zvukový útlum Rw 57 dB.
 • Nosné stropy tl.170+50 mm, požární odolnost REI 120 min
 • Balkony a konzoly vč. nosníku pro přerušení tepelného mostu
 • Ocelový sloup
 • Komín
 • Beton vč. zpracování
 • Montáž a betonáž díla
 • Prostupy
 • Úklid
 • Parozábrana
 • Tepelná spádová izolace EPS 100S, tl.250 až 300mm
 • Tepelná izolace atik
 • Hydroizolace s ochranou proti UV tl.1,5mm
 • Kotvení a oplechování
 • Klempířské práce

CENOVÁ KALKULACE VZOROVÉ HRUBÉ STAVBY

Základové konstrukce

429 000,- Kč bez DPH

VELOX konstrukce

936 000,- Kč bez DPH

Střešní plášť

345 000,- Kč bez DPH

RD--pudorys-prizemi

01 PŮDORYSY STAVBY

02 VIZUALIZACE

03 HRUBÁ STAVBA

04 FINÁLNÍ STAVBA

REALIZACE HRUBÉ STAVBY

fotografie detailů hrubé stavby

JAKÉ JSOU KROKY K VAŠEMU NOVÉMU DOMU

01

SCHŮZKA

Sjednejte si schůzku nebo pošlete projekt na info@bausysteme.cz

02

NÁVRH ŘEŠENÍ

Zašleme Vám technické řešení a cenovou nabídku

03

PODPIS SMLOUVY

Po odsouhlasení projektu a ceny podepíšeme smlouvu

04

VÝSTAVBA

V dohodnutém termínu se pustíme do stavby Vašeho domu

STAVEBNÍ SYSTÉM VELOX

PATENTOVANÉ SPOJENÍ DŘEVA A BETONU