CO JE VELOX

SEZNAMTE SE S JEDINEČNÝM STAVEBNÍM SYSTÉMEM

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX je štěpkocementová deska VELOX. Výchozí surovinou pro její výrobu je kulatina jehličnatého dřeva tzv.dřevitá štěpka, která z celkového objemu desky činí 89%. Další komponety jsou cement, zajišťující pevnost a soudržnost desek a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. Desky VELOX přebírají vlastnosti dřeva, takže jsou dobře opracovatelné – lze je řezat, vrtat, sbíjet, frézovat a šroubovat bez hmoždinek. Ve stavebním systému VELOX se staví nejen rodinné domy, ale i vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy a jiné pozemní stavby.

složení

PRÁCE S NÍM JE RYCHLÁ A SNADNÁ

Stavění ze systému VELOX je rychlé a jednoduché, což vede ke zrychlení stavby a úspoře nákladů

JE PŘESNÝ A ROVNÝ

Tím vám ušetří nejen spoustu času při stavbě, ale také materiál na omítky a další dokončovací práce

VÝBORNĚ AKUMULUJE TEPLO

Stavba se přes den nahřeje, v noci pak dodává teplo. Díky tomu tak ušetříte v zimě za topení

SKVĚLE TLUMÍ ZVUKY

Ve svém novém domě ze systému VELOX budete mít klid a soukromí díky jedinečnému tlumení

STATIKA A POŽÁRNÍ ODOLNOST

Systém VELOX má výborné statické vlastnosti a vysokou požární odolnost

VARIABILITA STAVEB

Bezkonkurenční variabilita jednotlivých staveb a možnostÍ použití systému VELOX

NAŠE PRODUKTY

Pro výrobu používáme unikátní materiál, který tvoří z 89% dřevo, z 9% cement a ze 2% vodní sklo. Díky tomu jsou všechny produkty pevné, spolehlivé a odolné a mají výbornou schopnost izolovat teplo i zvuk. Práce s nimi je navíc rychlá a jednoduchá, což zkracuje dobu stavby a šetří peníze.

DESKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN

Dodáváme vysoce kvalitní desky pro stavbu stěn z materiálu VELOX, který skvěle izoluje teplo a tlumí zvuky. Manipulace s nimi je rychlá a jednoduchá. Díky tomu stavba probíhá rychle a bez komplikací.

DESKA WS

Jednovrstvé štěpkocementové desky podle ETA-19/0427 pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, bez zvláštních nároků na tepelnou a zvukovou izolaci

DESKA WSD

Jednovrstvé zvukově-izolační štěpkocementové desky se zvýšenou objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí, pro vytváření ztraceného bednění stěn, se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci

DESKA WS-EPS

Dvouvrstvé desky, složené ze štěpkocementové desky VELOX WS o tl. 35 mm a desky pěnového polystyrenu, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových stěn, s vysokými nároky na tepelnou izolaci

DESKA WS-EPS PLUS

Dvouvrstvé desky složené ze štěpkocementové desky VELOX WS tl. 35 mm a desky šedého pěn. polystyrenu s přídavkem grafitu, pro vytváření ztraceného bednění stěn s velmi vysokými nároky na tepelnou izolaci

DESKA WSL

Štěpkocementová deska o tloušťce 25mm podle ETA-19/0427 s velmi vysokou dynamickou tuhostí, je podélně vyztužená dřevěnými latěmi pro výrobu pevných prefabrikovaných stropních prvků

DESKY PRO PŘÍČKY

Vhodné pro realizaci vnitřních dělících nenosných stěn (jednoduchých, dvojitých, kombinovaných). Vyráběny ve dvou základních tloušťkách 70 a 100 mm. Pojícím materiálem v celé ploše desek je cementová malta

MONTÁŽNÍ SPONY

Spojovací spony s navařenými distančními příčkami k vzájemné fixaci desek vnějšího a vnitřního bednění stěn. Slouží také k ukládání a spojování bednících desek na sebe ve vodorovných rovinách obou plášťů

STROPY

Vytváříme lehké a variabilní konstrukce, které dobře izolují teplo a díky rychlé a jednoduché montáži vám ušetří čas a peníze.

Strop VELOX je lehká variabilní konstrukce zhotovená přímo na stavbě. Strop tvoří stropní prvky VELOX, stropní nosníky, betonářská výztuž a monolitická zálivka s nadbetonávkou z betonu C20/25. Výztuž, třídu betonu a výšku stropu určuje statický výpočet. Strop je určen pro všechny typy staveb. Povrch desky umožňuje snadné omítání a provádění elektroinstalací a kotvení. Hmotnost stropního prvku je 60 kg/m2.

BEDNĚNÍ VĚNCŮ

Bednění věnců VELOX je lehké a odolné, skvěle izoluje teplo a umožňuje rychlou a jednoduchou montáž bez lepení.

Pro bednění věnců stěn se používá věncová deska VELOX WSC35 výšky 250 mm, která může být opatřena tepelnou izolací v tloušťkách 50 nebo 100 mm. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí. K nosným stěnám se bednění věnců připevňuje montážními sponami

PROTIHLUKOVÉ DESKY

Protihlukové desky s vysokou schopností absorpce zvuku a speciální povrchovou úpravou. Vhodné pro protihlukové stěny i jako tlumicí obklady stropů a stěn.

Moderní civilizace na nás dotírá stále se zvyšující hladinou hluku nejen v obytných i průmyslových zónách, ale především v okolí dopravních tras s automobilovým a železničním provozem. Pro omezení jeho škodlivých účinků Vám nabízíme protihlukové stěny VELOX, které se řadí do skupiny pohltivých a vysoce pohltivých clon a svým jednoduchým montážním provedením umožňují všestranné používání nehledě na umístění, členitost terénu a základové podloží. Protihlukové stěny VELOX vytvářejí optimální ochranu našeho životního prostředí a přispívají tak značnou měrou ke zlepšení životních podmínek současné generace i generací příštích

FASÁDNÍ DESKY

Fasádní desky s dlouhou životností vyrábíme v několika barevných variantách. Ať si ale vyberete kteroukoli, instalace bude rychlá a jednoduchá a materiál odolný.

Mineralizovaná štěpkocementová deska s nehomogenní povrchovou strukturou podle ETA-19/0427. Fasádní systém VELOX nabízí konstrukčně-fyzikální, ekologické a ekonomické výhody. Vyznačuje se velmi jednoduchou a rychlou instalací, kterou lze provést jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze. Pro zajištění co největší flexibility jsou fasádní panely VELOX již z výroby přizpůsobeny minimálním požadavkům na zákazníka. Díky robustním vlastnostem stavebního materiálu VELOX jsou fasádní panely odolné vůči povětrnostním vlivům a mají dlouhou životnost. Technické vlastnosti, kvalita a životnost umožňují mnoho aplikací přírodního produktu

VYBRANÉ PROJEKTY

OD ROKU 1991 MÁME ZA SEBOU VÍCE NEŽ 900 ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. PROHLÉDNĚTE SI NĚKTERÉ Z NICH

STAVEBNÍ SYSTÉM VELOX

PATENTOVANÉ SPOJENÍ DŘEVA A BETONU